Įmonės veiklos organizavimas

BLANKAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
1950  Asmens kortelė A4/2 (blankas)
0.15

ŽURNALAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
9754  Lankytojų registravimo žurnalas
2.60
7929  Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalas
2.60
7455  Sandėlio apskaitos knyga
4.45
6085  Kelionės lapų apskaitos žurnalas
4.10
2106  Darbo sutarčių registravimo žurnalas
2.60
2105  Komandiruočių pažymėjimų registravimo žurnalas
2.60
2104  Įsakymų registras
2.60
2103  Siunčiamųjų dokumentų registras
2.60
2102  Gautų dokumentų registras
2.60
14483  Pasiūlymų, prašymų ir skundų registras
3.40
14062  Įsakymų personalo klausimais registras
2.60
11413  Sutarčių registras
2.60
10340  Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas
2.60
10339  Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registravimo žurnalas
2.60

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.