Atnaujinta: 2020-07-30

Sveiki, mieli UAB "Rekona" svetainės lankytojai!

Pranešame, kad UAB „Baltijos kopija“ perėmė visą UAB „Rekona“ vykdytą norminių leidinių leidybos ir platinimo veiklą bei elektroninę prekybą.

Maloniai kviečiame Jus ir toliau užsisakinėti leidinius šioje elektroninėje parduotuvėje.

Mūsų adresas: Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, I aukštas
Tel.: (8 5) 265 2630, 279 0709
El. p.: danguole@kopija.lt
www.kopija.lt

Darbo laikas: 8.30-17.00 val.
Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais nedirbame.

LAUKIAME JŪSŲ!

SAUGOS ŽENKLAI

Būtina dėvėti šalmą (d - 150 mm)

Nerūkyti (d - 150 mm)

Įspėjimas. Kliūtys (150 mm)

Gesintuvas (130 x 130 mm)

Atsargiai, elektros smūgio pavojus (160 mm)

Patalpas stebi vaizdo kameros (ženklas ir užrašas, 130 x 230 mm)

Avarinis išėjimas (užrašas, švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas (užrašas, 130 x 230 mm)

Neužstatyti įvažiavimo (užrašas, 200 x 300 mm)

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus nurodymų, pastabų, pasiūlymų ir sprendinių žurnalas

Statybos darbų žurnalo F-7 priedas. Bendrųjų statybos darbų vykdymas NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-54 priedas. Statybos produktų atitikties deklaracijų ir kitų dokumentų registravimas NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-26, F-27 priedai. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-26 priedas. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-24, F-25 priedai. Paslėptų darbų patikrinimų aktai NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-12 priedas. Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų eiga NAUJAS

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su visais pakeitimais iki 2018-05-10 d.)

 

Statyba

RSN 37-90 Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo įrengimo taisyklės
(kopija)

RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
(kopija)

RSN 156-94 Statybinė klimatologija
(kopija)

RSN 125-91 Lietuvos Respublikos kapinių projektavimo taisyklės
(kopija)

Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas 2020 m.
NAUJAS

Statinio techninės priežiūros žurnalas 2018 m.

Kranų ir kėlimo reikmenų apskaitos žurnalas

Krano pamainų žurnalas

Krano nuolatinės priežiūros ir remonto žurnalas

Krano apžiūros žurnalas

Dūmtraukio techninis pasas

Dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnalas

Elektra. Šiluma. Dujos

Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės 2020 m. NAUJA REDAKCIJA
PRIIMAMI UŽSAKYMAI

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (su pakeitimais iki 2020-06-29 d.)
PRIIMAMI UŽSAKYMAI

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (su pakeitimais iki 2020-03-02 d.)
SPALVOTA

Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės 2018 m.

Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės 2018 m.

Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės

Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės 2015 m. (su pakeitimais iki 2019-01-25 d.)

Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai (su pakeitimais iki 2014-12-30 d.)

Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-05-31 d.)

Elektros tinklų naudojimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-03-28 d.)

Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-05-01 d.)

Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (su pakeitimais iki 2016-02-11 d.)

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-10-12 d.)

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (su pakeitimais iki 2018-12-31 d.)

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (su pakeitimais iki 2020-03-02 d.)
NESPALVOTA

Elektros tinklų apsaugos taisyklės (su pakeitimais iki 2019-11-20 d.)

Operatyvinis žurnalas (bendras, 80 psl.)

Paskyrų-leidimų išdavimo apskaitos žurnalas

Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo komisijos protokolų žurnalas

Elektrinių įrankių ir pagalbinių įrenginių bandymų ir patikrinimų apskaitos žurnalas

Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas (elektros ūkiui )

Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalas

Operatyvinis žurnalas (bendras, 24 psl.)

Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas (24 psl.)

Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalas (šilumos ūkiui)

Remonto žurnalas

Defektų žurnalas

Operatyvinis žurnalas (katilinės operatorių)

Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (80 psl.)

Energetinio ūkio įrenginių, užpildytų OAM ir F - dujų turinčiomis medžiagomis, techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Saugumo automatikos tikrinimo žurnalas

Oro kondicionavimo sistemos techninės priežiūros žurnalas

Ventiliacinių sistemų eksploatavimo žurnalas

Elektros įrenginių apžiūrų, remontų, profilaktinių bandymų žurnalas

Kondicionavimo ir vėdinimo įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Šilumnešio parametrų šilumos punkte registravimo žurnalas

Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros žurnalas

 

Darbų sauga

Alkoholio kiekio matuoklio naudojimo registras

Instruktavimų registracijos žurnalas (darbų saugos)

Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalas 2014 m.

Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniai nurodymai (su pakeitimais iki 2015-01-20 d.)

Incidentų registracijos žurnalas

Saugaus darbo, eksploatuojant kritimo iš aukščio priemones, išdavimo, registracijos, naudojimo, apmokymo žurnalas

Valymo darbų atliekamų pagal planą (grafiką) registravimo žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas

Priešgaisrinė sauga

Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalas

Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalas

Iškvietimų apskaitos žurnalas

Gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalas

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas

Gaisrinės automatikos įrenginio gedimų apskaitos žurnalas

Budėjimų registras

 

Technikos priežiūra

Mobliųjų darbinių kėlimo platformų priežiūros taisyklės 2020 m. NAUJOS
Kėlimo kranų priežiūros taisyklės 2020 m. NAUJOS
Liftų priežiūros taisyklės 2020 m. NAUJOS
Techninio įrenginio pasas. Žemo slėgio katilas

Techninio įrenginio pasas. Technologinis vamzdynas

Techninio įrenginio pasas. Technikos priežiūros tarnyboje neregistruojamas kėlimo įrenginys

Techninio įrenginio pasas. Technikos priežiūros tarnyboje neregistruojamas įrenginys

Techninio įrenginio pasas. Slėginis indas

Techninio įrenginio pasas. Naftos ir jos produktų saugojimo metaliniai rezervuarai

Techninio įrenginio pasas. Kėlimo įrenginys

Techninio įrenginio pasas. Karšto vandens vamzdynas

Techninio įrenginio pasas. Garo (vandens šildymo) katilas

Techninio įrenginio pasas. Dujinis įrenginys

Lifto techninių apžiūrų žurnalas

Liftininkų pamainų žurnalas

Kopėčių ir lipynių apskaitos, periodinių apžiūrų ir bandymų registravimo žurnalas

 

Sveikatos apsauga, higiena

Sterilizatoriaus darbo kontrolės registras
(kirpykloms, grožio kabinetams ir salonams)

Kosmetikos gaminių, kurių tinkamumo naudoti terminas yra ilgesnis kaip 30 mėnesių, pakuotės atidarymo datos registras
(kirpykloms, grožio kabinetams ir salonams)

Darbo su sterilizatoriais žurnalas
(medicinos įstaigoms)

Asmens medicininė knygelė
(Sveikatos pasas, Forma Nr. 048/a)

 

Įmonės veiklos organizavimas

Įsakymų personalo klausimais registras

Sutarčių registras

Siunčiamųjų dokumentų registras

Gautų dokumentų registras

Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registravimo žurnalas

Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas

Asmens kortelė A4/2 (blankas)

Įsakymų registras

 

Teisė

TEISMŲ PRAKTIKA Nr. 51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis