Atnaujinta: 2018-06-21

Sveiki, mieli UAB "Rekona" svetainės lankytojai!

Pranešame, kad UAB „Baltijos kopija“ perėmė visą UAB „Rekona“ vykdytą norminių leidinių leidybos ir platinimo veiklą bei elektroninę prekybą.

Maloniai kviečiame Jus ir toliau užsisakinėti leidinius šioje elektroninėje parduotuvėje.

Mūsų adresas: Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, I aukštas
Tel.: (8 5) 265 2630, 279 0709
El. p.: danguole@kopija.lt
www.kopija.lt

Darbo laikas: 8.30-17.00 val.
Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais nedirbame.

LAUKIAME JŪSŲ!

Norminiai leidiniai

Elektros tinklų naudojimo taisyklės Su pakeitimais iki 2018-03-28 d.
Elektros tinklų apsaugos taisyklės Su pakeitimais iki 2012-12-12 d.
Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės 2018 m. NAUJOS. PRIIMAMI UŽSAKYMAI
Kondicionavimo ir vėdinimo įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas
Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašas 2017 m. NAUJA REDAKCIJA. PRIIMAMI UŽSAKYMAI
Statybos darbų žurnalo F-7 priedas. Bendrųjų statybos darbų vykdymas NAUJAS
Statybos darbų žurnalo F-24, F-25 priedai. Paslėptų darbų patikrinimų aktai NAUJAS
STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS 2017 m.

Saugos ženklai

Būtinas gaubtas plaukams (d - 150 mm)
Rūkyti draudžiama (užrašas LT, EN kalbomis, 150 x 200 mm)
Draudžiama šunų ekskrementais teršti aplinką (ženklas ir užrašas, 250 x 350 mm)
Įspėjimas. Žemos lubos (150 mm)
Rūkymo vieta (ženklas ir užrašas LT, EN kalbomis, 150 x 250 mm)
Rūkymo vieta (užrašas LT, EN kalbomis, 150 x 200 mm)
Kolektyvinės apsaugos statinio ženklas (250 x 250 mm)
Nedegus audeklas (ženklas ir užrašas, 130 x 130 mm)
Teritorija stebima vaizdo kameromis (ženklas ir užrašas, 200 x 300 mm)
Neskirta vartoti žmonėms (ŠGP 3) (100 x 100 mm)
Neskirta vartoti žmonėms (ŠGP 3) (250 x 250 mm)
Ūmus toksiškumas (GHS 06) (100 x 100 mm)
Sprogiosios medžiagos (GHS 01) (100 x 100 mm)
Oksiduojančiosios medžiagos (GHS 03) (100 x 100 mm)
Ėdžiosios medžiagos (GHS 05) (100 x 100 mm)
Pavojus sveikatai (GHS 08) (100 x 100 mm)
Degiosios medžiagos (GHS 02) (100 x 100 mm)
Padangos dyglys (išorinis, 200 mm)