ŽURNALAI   STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS

Statybos darbų žurnalo F-17 priedas. Paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktų registravimas

3.10 € su PVMA4 vertikalus, 44 psl.